1
За фабриката За нас Магазини Оферта за хотели Галерия Контакти
         
         
  logo
BG
EN
 
BG
EN
 
 
 
 

note

Мощности

Тъкачно производство

Производствената дейност на “Белотекс 95” АД се организира в три цеха – два тъкачни и един конфекционен. Към тъкачните цехове работи и подготвително отделение, където се извършват процесите сноване и скробване. Разполагаме с пет партидни сновила на марките “BENNINGER” и “ELITEX” и с три скробвачни машини на “ZUCKER MULER” и “POLMATEX” .

С реализиране на значителна инвестиция през 2004 и 2005 година, тъкачното производство се обновява с 43 стана SULZER P7100 B360, което дава възможност да се постигне максимална ширина на тъкан в сурово от 340 см. Теорията и практиката показват, че на тази база може да се произвеждат тъкани с големи гъстини и по-финни прежди, в различни сплитки, ширини и маси.

По-голямата производителност на тези машини осигурява и по-висока степен на ефективност на производството. Преобладаващите тъкачни станове са СТБ 180 - 87 броя,СТБ 220 – 29 броя и СТБ 250 – 14 броя, на които могат да се произвеждат тъкани в ширина от 140 до 235 см. Фирмата ни е оборудвана с печатна машина MONTI ANTONIO с месечен капацитет от 600 000 метра. Общият капацитет на производство на текстилни изделия от памук и полиестер и печатна тъкан е 1702000 метра месечно.
Конфекция
През есента на 1999г.“БЕЛОТЕКС - 95” АД пуска в експлоатация конфекционен цех, в който осъществява програмата си за готови изделия. На разположение са и специални машини, кроялна и гладачна техника.
 
 

2

Запознайте се с богатата гама от продукти на Белотекс 95.

2

Белотекс 95 е една от водещите компании в България, заети в текстилния бизнес.

д

Ние имаме развита магазинна мрежа в цялата страна.

gall

Галерия от наши продукти. Богата гама от цветове и десени.

 

д

Нашата фабрика има капацитет от 1 000 000 метра плат месечно.

 

 

2

За контакт: +3593071/2071; +359894 744 888, Fax:+359 3071/4412

 

 

Copyright © Belotex 95 , All Rights Reserved